CONVERSIA ÎN DEMENŢĂ A PACIENŢILOR CU TULBURARE COGNITIVĂ UŞOARĂ

Liiana Prodan, M Pereanu
2012 unpublished
Cuvinte cheie: tulburare cognitivă uşoară, demenţă, demenţă Alzheimer Rezumat: Tulburarea cognitivă uşoară este un sindrom care defineşte declinul cognitiv mai mare decât expectanţa determinată de vârsta şi nivelul educaţional al individului, dar care nu interferă cu activitatea cotidiană (1). Prevalenţa în studiile populaţionale de tip epidemiologic efectuate este între 3-19% la adulţii peste 65 ani. O parte din persoanele cu tulburare cognitivă uşoară rămân stabile cognitiv sau redobândesc
more » ... rea de normalitate , dar mai mult de jumătate progresează spre demenţă în următorii 5 ani, de aceea o serie de autori afirmă că tulburarea cognitivă uşoară poate fi considerată un factor de risc pentru demenţă. Tipul amnestic de tulburare cognitivă are un risc crescut de conversie în demenţa Alzheimer. Petersen et al. afirmă că 80-95% din pacienţii cu tulburare cognitivă uşoară dezvoltă demenţă pe parcursul vieţii (1, 2). Abstract: Mild cognitive impairment is a syndrome defined as the cognitive decline greater than the expectancy determined by the age and educational level of the individual, but which does not interfere with the daily activities.(1) The prevalence in the population studies of epidemiological type is between 3-19% in adults over 65 years old. A number of people with mild cognitive impairment remain stable or regain cognitive normality, but more than a half, progress to dementia over the next five years, and that is why a number of authors state that mild cognitive impairment can be considered a risk factor for dementia. The amnestic type of cognitive impairment has an increased risk of conversion to Alzheimer's dementia. Petersen et al. states that 80-95% of the patients with mild cognitive impairment will develop dementia during their life. (1, 2)
fatcat:r7yg4omlcfhslglnf34sdjj5lu