Interference Channels with Full-Duplex Amplify-and-Forward Receiver Cooperations

Dan Wang, Jianhao Huang, Chuan Huang, Guowei Shi
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3007526 fatcat:yohaekz5lvhixoyw23bdo4kjcu