Dietary Methionine Requirements of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei, of Three Different Sizes

Jiarun Zhang, Qiang Du, Zhong Huang, Chuanpeng Zhou, Jin Niu, Yifang Chen, Heizhao Lin
2015 Israeli Journal of Aquaculture (Bamidgeh)  
doi:10.46989/001c.20713 fatcat:qjyfktkwp5hlhcalnt4or4az3m