Yargı Bağımsızlığı Ekseninde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargı Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tartışma

MUSTAFA LATİF EMEK
2015 Journal of International Social Research  
Yargı bağımsızlığını, salt üst hiyerarşi ya da idari otoritenin gücünden kaynaklanan bir takım müdahalelerin bertaraf edilmesi şeklinde algılamak yanlıştır. Özellikle askeri yargı söz konusu olduğu zaman, yargı sistemi içerisinde görev yapanlarla, diğer askeri personelin aynı sosyal çevreyi paylaşmaları ya da bir yönü ile aynı mesleki sınıf içerisinde görev yapmaları da yargı personelinin tarafsızlığını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargısı ve Azerbaycan
more » ... ti Askeri Yargısı, askeri mahkemeler, askeri hakim ve savcıların statüleri de ele alınmak suretiyle her iki ülkenin durumu yargı bağımsızlığı açısından karşılıklı olarak tartışılmıştır. Her iki ülkenin de mevzuatı genel olarak incelendiğinde, yargı bağımsızlığı noktasında son derece hassas düzenlemelere sahip olmalarına rağmen; Mevzuat statü bakımından incelendiğinde ise Azerbaycan Cumhuriyeti askeri yargı sisteminin -askeri savcılar hariçtamamen sivil statüde olmasına karşılık; T.C. askeri yargı sisteminin tüm unsurlarıyla askeri statüye sahip olduğu görülmüştür. Askeri yargı personelinin, diğer askeri personelle aynı zamanda askeri rütbe bakımından "astlık-üstlük" ilişkisi içerisinde olmasının, yargı bağımsızlığı adına bir takım tereddütleri de beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.
doi:10.17719/jisr.20153813651 fatcat:hqwvm4faujd35cittyn7peuxoq