Hällström, Catharina: Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang

Maria Simonsson
2012 Barnboken: Tidskrift för Barnlitteraturforskning  
Hällströ m, Catharina: Insändare i Kamratposten: uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang. Stockholm: Stockholms universitet (Doktorsavhandlingar från Institutionen fö r pedagogik och didaktik nr 7). Diss. Stockholm. 274.
doi:10.14811/clr.v35i0.145 fatcat:hxmcw6iuqra7pbtt7zp5o6wljm