AMONIAKO NAUDOJIMO LAIVŲ DYZELINIUOSE VARIKLIUOSE PERSPEKTYVOS TYRIMAI

Martynas Drazdauskas, Sergejus Lebedevas
2020 24-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija straipsnių rinkinys   unpublished
Apie klimato kaitą diskutuojama įvairiais lygmenimis, ieškant būdų taršai sumažinti. Kalbant apie jūrų transporto sektorių, Tarptautinė jūrų organizacija yra iškėlusi tikslą iki 2050 m. sumažinti šiltnamio dujų emisijas iš laivų iki 50 %, palyginti su 2008 m. rodikliais. Šiam tikslui pasiekti analizuojamos amoniako naudojimo perspektyvos dyzeliniuose varikliuose, nes amoniakas neturi anglies atomų ir idealiomis sąlygomis degdamas neišskiria CO2. Ši idėja nėra nauja, atlikti moksliniai tyrimai
more » ... rodė sėkmingą amoniako naudojimą dvejopo kuro varikliuose, tačiau susiduriama su įvairiomis problemomis, tokiomis kaip NOx, NH3, CO ir kitų emisijų padidėjimas bei variklio energinio efektyvumo sumažėjimas. Šio straipsnio tikslas – įvertinti amoniako naudojimo perspektyvas laivų dyzeliniuose varikliuose ir kartu aptarti kylančias problemas, siekiant sudaryti būsimų mokslinių tyrimų kryptį.
doi:10.3846/aainz.2021.05 fatcat:r62kk2jgifffpnidfysv7iizja