Emocje w procesie twórczym. Perspektywa teoretyczna i aplikacje kliniczne

Małgorzata Osowiecka
2020 Ogrody nauki i sztuk  
Część naukowców twierdzi, że twórcze dzieła są powiązane z emocjami negatywnymi – ludzie kreatywni, zwłaszcza wybitni twórcy, narażeni są na lęk przed odrzuceniem, oceną. Z badań wynika, że w szczególności poeci częściej cierpią na stany obniżonego nastroju. Z drugiej strony dokumentuje się związek twórczości z emocjami pozytywnymi. Nastrój pozytywny wpływa na poszerzenie zakresu skojarzeń, a szczęście jest związane z twórczym stanem flow. W niniejszym artykule podejmuję próbę integracji tych
more » ... ę integracji tych dwóch perspektyw. Prezentuję również przykłady z własnego doświadczenia klinicznego – arteterapię w ośrodku terapii uzależnień "Plus" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie oraz projekt "Masska" jako przykład terapii zajęciowej.
doi:10.15503/onis2014.267.276 fatcat:tnveely42nfhdb7grrcjb26ddq