O języku kina inaczej

Robert Birkholc
2019 Kwartalnik Filmowy  
Artykuł jest recenzją publikacji Jerzego Wójcika Sztuka filmowa (2017), składającej się z zapisu wykładów wygłoszonych przez tego operatora dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Autor zwraca uwagę na unikatowość książki, która nie jest ani poradnikiem na temat produkcji filmów, ani podręcznikiem akademickim, lecz swego rodzaju traktatem o sztuce filmowej. Jerzy Wójcik opisuje poszczególne elementy "języka" filmowego, lecz za każdym razem obudowuje je refleksją filozoficzno-estetyczną.
more » ... or bardzo silnie koncentruje się na formie i opisuje wzajemne odniesienia elementów strukturalnych w dziele, jednak daleki jest od orientacji formalistyczno-strukturalistycznej. Jak zauważa autor, dla Wójcika kluczowa jest bowiem "gnoza optyczna", epifania związana z odbiorem utworu filmowego, rozszerzająca życie wewnętrzne odbiorcy. Zdaniem autora recenzji operator, przedstawiając subiektywną wizję kina, która wykracza poza dyskurs akademicki, rozszerza horyzonty filmoznawcze, nawet jeśli niektóre jego idee wydają się anachroniczne. Co najważniejsze, Wójcik pokazuje bogactwo kina jako medium opowiadania o człowieku.
doi:10.36744/kf.182 fatcat:q2gv4zcejrfyxk5egnvza6egly