NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Ebru ÖZGÜR GÜLER, Dilek Veysikarani
2019 Beykoz Akademi Dergisi  
doi:10.14514/byk.m.26515393.2019.7/1.75-88 fatcat:w4ogek3kwngxfpk4mn5gm46fpe