Lucjan Rydels poetische und journalistische Arbeiten während des Ersten Weltkriegs

Alois Woldan
1970 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria  
Niniejszy tekst przedstawia wojenny dorobek Lucjana Rydla. Jego wojenne wiersze (m.in. Przed krucyfiksem wawelskim, W kaplicy Zygmuntowskiej, O wierzbo polska, Prometeusz) interpretowane są w kontekście poezji legionowej pióra Henryka Zbierzchowskiego, Tadeusza Szantrocha, Stanisława Stwory, Józefa Andrzeja Teslara. Wkład Lucjana Rydla w wydawany w czasie wojny "Ilustrowany Tygodnik Polski" nie ograniczył się tylko do tych kilku wierszy, ale objął także liczne teksty prozatorskie, w których
more » ... r zajął dużo wyraźniejsze stanowisko ideowe niż w swojej poezji. Już od samego początku swojej pracy
doi:10.24917/20811853.19.8 fatcat:zr2d5dyaazgddcerqcd5ints6e