Extraordinary legal remedies with regard to the solutions of the previous civil proceedings laws
Vanredni pravni lekovi sa osvrtom na rešenja iz prethodnih Zakona o parničnom postupku

Marko Stanković, Igor Bilak
2019 Pravo - teorija i praksa  
REZIME: Jedna od odlika procesnih postupaka, pa i parničnog postupka je mogućnost izjavljivanja vanrednih pravnih lekova. Nakon odluke prvostepenih sudova, izjavljuje se redovni pravni lek, a na pravnosnažne odluke moguće je izjaviti vanredni pravni lek. U ovom radu autor će prikazati razvoj i vrste vanrednih pravnih lekova, od nastanka prvog Zakona o parničnom postupku iz 1929. god. (stupio na snagu 1932. god.) pa do važećeg Zakona o parničnom postupku iz 2011. god. Koristeći se
more » ... i se istorijskopravnom metodom, normativnom metodom i komparativnim metodama, biće prikazane pozitivne i negativne strane vanrednih pravnih lekova u srpskom zakonodavstvu. Ključne reči: ZPP, tužba zbog ništavosti, tužba radi obnovljenja, revizija, predlog za ponavljanje postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti Uvodna razmatranja Pravni lekovi su procesne radnje stranaka ili zakonom ovlašćenih lica da pokreću postupak za kontrolu zakonitosti jedne odluke sa zahtevom da se ona, kao nezakonita ukine i zameni drugom, zakonitom odlukom. 1 Dele se na redovne i vanredne pravne lekove. Osnovna razlika je u mogućnosti izjavljivanja pravnog leka. Redovni pravni lekovi se izjavljuju protiv nepravnosnažnih sudskih odluka, dok se vanredni pravni lekovi izjavljuju protiv pravnosnažnih sudskih odluka. Po nekim shvatanjima, redovni pravni lekovi se
doi:10.5937/ptp1904032s fatcat:6zvvtuxyvnfr3lu2eh3svw5bua