ECONOMIC SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF GLOBAL FINANCIAL INSTITUTIONS
ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Kateryna Karpiuk
2020 Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economy and Management  
УДК 339.7(477) Карпюк К.І. аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Karpiuk Kateryna Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У статті здійснено спробу визначення системи адаптації економіки через розроблення стратегії та методики оцінювання співробітництва країни та міжнародних фінансових організацій. Метою статті є представлення економічного
more » ... забезпечення діяльності глобальних фінансових інститутів та їх характеристика. Автором розглянуто ключові теоретичні аспекти цього питання та представлено комплекс переваг і потенційних загроз співпраці України й глобальних фінансових інститутів на макрорівні. Констатовано, що прискорення оновлення основних фондів у галузях та інфраструктурі регіонів дає змогу підвищити конкурентоспроможність підприємств цих галузей на національному та світовому рівнях, підвищити якість соціально-економічного розвитку бізнес-одиниць та домашніх господарств у цих регіонах. Зроблено висновок про те, що на мезо-та мікрорівнях переваг більше, ніж загроз, але це нівелюється паритетом переваг і загроз на макрорівні, що вимагає акцентування уваги саме на цьому рівні співпраці. Ключові слова: фінансова допомога, підприємства, фінансові інститути, стабільний розвиток, глобальні фінансові інститути.
doi:10.32838/2523-4803/70-5-5 fatcat:35bkoi52x5e5jhzxmbzcwjpsr4