Ανάπτυξη μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης λεκανών απορροής Αχελώου και Πηνειού [article]

Dionysis Nikolopoulos, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2015
doi:10.26240/heal.ntua.9881 fatcat:a3tuopdvwbdrnmpgiaieiuu73a