Wskaźniki zaangażowania konsumenta wobec marki w mediach społecznościowych

Olgierd Witczak
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: W warunkach dynamicznie rosnącego znaczenia mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej jednym z kluczowych zagadnień związanych z budowaniem wartości marki (brand equity) jest zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działań, które będą silnie angażowały użytkowników. Wysoki poziom zaangażowania konsumentów w działania marki w mediach społecznościowych istotnie wpływa na skuteczność i efektywność działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przegląd literatury
more » ... rzedmiotu ukierunkowany na zidentyfikowanie wskaźników wykorzystywanych w badaniach zaangażowania konsumentów w działania komunikacyjne marek prowadzonych w mediach społecznościowych. W artykule zaprezentowano przykładowe wskaźniki refleksyjne oraz formatywne wykorzystywane do badania zaangażowania w wymiarze kognitywnym, afektywnym, behawioralnym oraz społecznym.
doi:10.15611/pn.2018.526.06 fatcat:nkt4knxhmfafdapbh2xnok7dja