MATERNAL BEDEN KİTLE İNDEKSİNİN DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE 2. EVREYE ETKİSİ

Özlem Banu TULMAÇ, Gul Nihal BUYUK, Şevki ÇELEN
2020 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi  
Aim: Our aim is to assess effects of factors on duration of second stage of labour in women with normal or low birth weight singleton pregnancies. Material and Methods: This case-control study was performed by retrospectively examining the case records of patients who had vaginal delivery between June and December 2017. A total of 345 patients were included in the study, 141 patients with low birth weight and 204 patients with normal birth weight infants. Inclusion criteria include women with
more » ... lliparous, singleton, term pregnancy (36-42 weeks) with low birth weight and normal birth weight infants with weight and height records at the end of first trimester. Exclusion criteria include multipl pregnancy, previous uterine scar, macrosomia, fetal anomaly, epidural analgesia, underweight pregnant women. Results: Median age and gestational weeks of study population were 26.0(17-41) years and 39.0 (36-42) weeks respectively. Second stage of normal, overweight and obese women did not differ 33(10-60) minute (n=168), 33(10-60) minute (n=103) and 32(10-60) minute (n=74) respectively (p=0.867)). Duration of 2nd stage for LBW pregnancies and normal birth weight did not differ 34(10-60) minute (n=141) and 32(80-60) minute (n=204) respectively, (p=0.223)). Significant differences between low, normal and excessive weight gain during pregnancy were observed 20(10-45) minute (n=38); 28(10-60) minute (n=76) and 35(10-60) minutes (n=232) respectively (p=0.001)). Second stage length of LBW pregnancies did not differ in respect to basal BMI for normal, overweight or obese (p=0.486). Conclusion: Second stage duration was not affected by BMI at the end of 1st trimester. Besides, specifically BMI of mothers of LBW infants did not affect second stage duration. However, length of second stage is affected by weight gain during pregnancy. Keywords : maternal body mass index, second stage, labour, low birth weight, weight gain during pregnancy ÖZ Amaç: Amacımız normal doğum ağırlıklı ve düşük doğum ağırlıklı tekil bebek doğuran hastalarda, doğumun 2. evresine etki eden faktörlerin incelenmesidir. Gereçler ve Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışma Haziran-Aralık 2017 tarihleri arasında vajinal doğum yapan hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapıldı. Çalışmaya düşük doğum ağırlıklı bebek doğuran 141 hasta ile normal doğum ağırlıklı bebek doğuran 204 hasta olmak üzere toplam 345 hasta alındı. 36-42 gestasyonel hafta arası, nullipar, DDA ve normal doğum ağırlığında (NDA) tekil bebek doğuran ve 1. trimester sonuna ait boy, kilo kaydı bulunanlar çalışmaya dahil edildi. Sezaryen, çoğul gebelik, fetal anomali, epidural analjezi, maternal BKİ ne göre düşük kilolu olanlar, makrozomik bebek doğuranlar dışlandı. Bulgular: Çalışma popülasyonunun ortalanca yaşı 26.0 (IQR:7), doğumda ortanca gestasyonel hafta 39.0 (IQR:2) idi. 2. Evre süresi normal kilolu, fazla kilolu ve obezler arasında farklı değildi (p=0,867). Doğum ağırlığına göre değerlendirildiğinde, DDA ile NDA doğumlarda 2.evrenin süresi benzerdi (34 dk'ya karşı 32 dk; p=0,223). 2. evre süresinin gebelikte alınan kilo ile anlamlı olarak uzadığı saptandı. (sırasıyla, yetersiz kilo alanlarda 20 (10-45) dk, normal kilo alanlarda 28 (10-60) dk , fazla kilo alanlarda 35 (10-60) dk) (p=0,001). Sadece DDA doğumlar 1. trimester sonundaki maternal BKİ göre normal, fazla kilolu, obez olarak gruplandırıldığında, 2. evre süresi gruplarda benzerdi. (p=0,486) Sonuç:2. Evre süresinin 1. trimester sonundaki BKİ'den, bebeğin doğum ağırlığından etkilenmediği, buna karşılık gebelikte alınan kilodan etkilendiği sonucuna ulaşıldı.
doi:10.38136/jgon.658431 fatcat:a4v36gpiijbonlvjdfvgppbi7m