Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme

Sinem Gündoğdu, Ali Görener
2017 Alphanumeric Journal  
Although hospitals are important facilities for human health, they are not the places that people usually want to be in. It is necessary to create an environment that will make people feel like they are at home rather than at the hospital in order to break this feeling. In order to provide this environment in hospitals, patientoriented service approach should be taken and appropriate processes should be designed. In this context, the opinions of the patients should be taken into account. In
more » ... research, the patient expectations regarding the blood collection process in a private hospital were evaluated. The current situation of the hospital, the relationships between expectations and requirements, and the competitors are taken into account and a quality function deployment technique is used. Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Süreç İyileştirme ÖZET Hastaneler insan sağlığı için önemli tesisler olmalarına rağmen, insanların genellikle bulunmak istemedikleri yerlerdir. Doğal olan bu durumu iyileştirmek adına insanlara hastanede değil de evlerindeymiş gibi hissettirecek bir ortamın oluşturulması gerekmektedir. Hastanelerde bu ortamın sağlanabilmesi için hasta odaklı hizmet anlayışıyla hareket edilmeli ve buna uygun süreçler tasarlanmalıdır. Bu kapsamda hastaların sesine kulak verilmeli onlardan gelecek öneriler dikkate alınmalıdır. Yapılan çalışmada özel bir hastanede kan alma sürecine yönelik hasta beklentileri değerlendirilmiştir. Hastanenin mevcut durumu, beklentiler ile gereksinimler arasındaki ilişkiler ve rakipler dikkate alınmış olup analiz ve iyileştirme aracı olarak, kalite fonksiyon yayılımı tekniği kullanılmıştır.
doi:10.17093/alphanumeric.307149 fatcat:23dlvxui3raqfmyfxm6pkyh2t4