Lifestyle modification and dietary nutrition in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus: recommendations of European consensus and the facts of life (literature review)

D.K. Miloslavsky, S.N. Koval, I.A. Snegurskaya, T.G. Starchenko, V.V. Bozhko, K.A. Yushko, E.N. Shchenyavskaya
2018 Mìžnarodnij Endokrinologìčnij Žurnal  
Огляд літератури /Literature Review/ Роботу виконано в рамках НДР відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» «Розробити способи профілактики прогресування гіпертензивного серця у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням на основі вивчення молекулярно-генетичних, гуморальних і структурно-функціональних факторів» (2017-2019). Профілактичні заходи серед хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у поєднанні з порушеннями вуглеводного обміну (ПВО)
more » ... ного обміну (ПВО) включають в себе модифікацію способу життя (МСЖ), контроль та корекцію факторів ризику (ФР) захворювань, підвищення медичної освіченості пацієнтів щодо своїх захворювань. Заходи щодо МСЖ спрямовані на покращення якості та тривалості життя хворого, досягнення цільових рівнів артеріального тиску (АТ), глікемії, гальмування інсулінорезистентності (ІР) через зниження маси тіла (МТ), підвищення фізичної активності (ФА), втілення засад раціонального харчування, усунення зловживання алкоголем, боротьбу з тютюнопалінням, підвищення стійкості пацієнтів до стресових ситуацій і психоемоційного навантаження [1][2][3][4]. МСЖ пацієнта є одним з найважливіших напрямків у лікуванні та профілактиці АГ, що вкрай необхідно як для контролю АТ, так і впливу на метаболічні порушення, що супроводжують АГ (аліментарне ожиріння (АО), цукровий діабет (ЦД), дисліпідемія, метаболічний синдром (МС)). МСЖ (lifestyle modification, lifestyle management, lifestyle changes) згідно з переважною більшістю європейських і українських рекомендацій та настановобов'язковий етап загальної стратегії ведення пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями, насамперед такими як АГ у поєднанні з ЦД. Цей термін поряд із поняттям «нефармакологічне лікування» (nopharmacologic treatment) став широко використовуватись наприкінці ХХ сторіччя після низки епідеміологічних досліджень, обговорюватися в американських рекомендаціях Joint National Comity (JNC) V-VIII переглядів. МСЖ при низькому та помірному ступенях кардіоваскулярного ризику (КВР) у конкретного хворого може бути © «Міжнародний ендокринологічний журнал» / «Международный эндокринологический журнал» / «International Journal of Endocrinology» («Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal»), 2018 Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури) For cite: Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. Резюме. В огляді наведено дані закордонної та вітчизняної літератури, рекомендації світових консенсусів 2016-2018 рр. щодо особливостей модифікації способу життя, корекції вживання алкоголю, відмови від паління, підвищення фізичної активності, дієтичного харчування, превентивних властивостей окремих нутрієнтів, характеристики харчових раціонів з доведеною ефективністю у хворих на артеріальну гіпертензію з порушеннями вуглеводного обміну. Ключові слова: артеріальна гіпертензія; цукровий діабет; модифікація способу життя; рекомендації світових консенсусів; огляд
doi:10.22141/2224-0721.14.2.2018.130565 fatcat:f64pmp2cinak3fnlu6c5bnmpea