Preparation and Photocatalytic Activity of Rutile TiO2-Graphene Composites

GAN Yong-Ping, 浙江工业大学化学工程与材料学院, 杭州 310014, College of Chemical Engineering and Materials Science, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, P. R. China, QIN Huai-Peng, HUANG Hui, TAO Xin-Yong, FANG Jun-Wu, ZHANG Wen-Kui
2013 Wuli huaxue xuebao  
doi:10.3866/pku.whxb201211022 fatcat:tnv4gf5ktja77drc4yb4lllhfi