Maciej Dercz, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, seria Monografie LEX, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)

Paulina Jankowska
2018 Studia Prawa Publicznego  
Maciej Dercz, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, seria Monografie LEX, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)
doi:10.14746/spp.2016.4.16.10 fatcat:wq26mldzxfcbzlo4ibvwhpcm3y