Homogeneous functionalization of light alkanes

Feng Liu, Changcheng Wang, Zhangjie Shi
2020 Scientia Sinica Chimica  
doi:10.1360/ssc-2020-0060 fatcat:4345t7cnsnfxdaj5bscrnxa4za