Analysis of information systems for the secondary school management

Олена Єгорівна Кулик, Василь Дмитрович Іванчак
2016 ScienceRise  
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ © О. Є. Кулик, В. Д. Іванчак У статі проведено аналіз сучасних програмових, мережевих засобів, які дають можливість побудувати у кожному навчальному закладі єдиний інформаційний освітній простір, що надасть можливість об'єднати всіх педагогів, учнів та батьків України в єдину спільноту, а також забезпечить модернізацію навчального процесу через впровадження сучасних комп'ютерних технологій для автоматизації
more » ... я навчальним закладом і якістю надання освітніх послуг Ключові слова: програмовий засіб, інформаційно-комунікаційні технології, пошуково-аналітична система, автоматизація управління, база даних In the article was carried out comparative analysis of the modern program, network resources that are presented on educational market. For analysis there were selected ten resourses namely: "Electric diary" site, "Smarci" project, "Electric diary" system, "Class mark" educational portal, "SmileS. School map" project, "Unis. Electric journal" program complex, "Course. Education" project, "Electic journal" system, "Diary.Ua" Ukrainian educational network, "My school" Ukrainian educational ecosystem. The author described the possibilities, architecture and moduls of every product, gave the reference for access. On the base of every one of listed program resourses may be built the unitary informational educational space (UIES) of educational institution for automatization of the management of institution, educational process and quality of educational services. The program resourse must be selected depending on aim set by administration at constructing UIES. In the article were presented the possibilities of the each of listed program resourses, all needs of parents, pupils and institution administration that are satisfied by each resourse. There were analyzed the systems of management automatization for efficient receipt of information about pupils and school workers, forming reports, programs for automatized making and conducting the timetable of lessons, automatization of the library work, automatized producing the year school plan and so on. Until in Ukraine there is no unitary package of programs for management automatization that is given to every general educational institution it is necessary to choose independently among existing program support. The author preffers the "My school" system because it is free of charge, guarantees automatized management of educational institution, influences on educational process and improves the successfulness of pupils and was approbated in schools of Chaplin disctict of Cherson region and also in Odessa, Cherkasy, Ujgorod, Melitopol cities. But every product from the list cited in this article may be selected by administration and garantees the modernization of educational process and put the educational institution anagement on the higher qualitative level Keywords: program resourse, informational and communicative technologies, search and analytic system, management automatization, data base 1.Вступ Пріоритетним напрямом розвитку сучасного навчального закладу є впровадження інформаційних технологій в управлінський та навчально-виховний процес освітнього закладу. Створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу забезпечує успіх впровадження ІТ та дозволяє на рівні школи здійснювати управління якістю надання освітніх послуг через сучасні програмові засоби. Постановка проблеми Сучасних ринок програмних засобів, призначених для створення освітнього простору навчального закладу, досить широкий. Для підвищення якості управління закладом освіти, його автоматизації, необхідно провести аналіз сучасних програмових мережевих засобів, дати оцінку продуктам, які предста-влені сьогодні на ринку, що, відповідно, допоможе керівникам обрати потрібний засіб для виконання завдань, що стоять перед конкретним навчальним закладом. Аналіз програмових засобів Різноманітність предметних сфер, і зокрема сфер управлінської діяльності, сприяє появі великої кількості інформаційних систем управлінського характеру. Кожна з них враховує особливості структури управління, схеми декомпозиції управлінських задач і предметних технологій. Для проведення аналізу було обрано 10 сучасних програмових засобів, які подано у табл. 1, та порівняно можливості використання кожного продукту в управлінській діяльності адміністрації навчального закладу, вчителів, учнів, батьків.
doi:10.15587/2313-8416.2016.61048 fatcat:ydpvx6rszvhbhadlu5i64fehz4