EVALUATION OF FUNCTIONAL STRATEGIES OF GAS TRANSMISSION COMPANIES
ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Igor Andriichuk, Mariia Pyskiv
2020 Scientific opinion: Economics and Management  
УДК 330.3 Андрійчук І. В. кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Писків М. П. студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
doi:10.32836/2521-666x/2020-68-14 fatcat:aomssidmuzbgbnkcdo5bfuskx4