Gongora-ko (Nafarroa) Jauregizaharra jauregiaren datazio dendrokronologikoa

Joxexabin Lizeaga-Rika
2018 Munibe Antropologia-Arkeologia  
RESUMEN Lan honetan Nafarroako Gongora herriko Jauregizaharraren datazio dendrokrologikoa aurkezten da. Dendrokronologia aldetik hiru erreferentziazko zur-kronologia sortu dira, eta eraikuntzen alde historikotik, Espainiako ipar-erdialdeko aristokrazia leinuen ohiko eraikuntza den jauregiaren eraikuntza faseen datazioa aurkezten da. Alde dendrokronologikoan guztira 242 ametz, erkametz, pinu gorri eta zumarren zurak aztertu dira. Zur hauek XV. mendetik XIX. mende arteko zuhaitz ebaketa datak
more » ... dituzte. Eraikuntzaren aldetik, hasieran defentsarako prestatuak ziren egiturak, inguruko hainbat baliabide ekonomikori erantzuna emateko garatutako jauregia bihurtu zen. Dorre garai oin karratu baten inguruan eraikin itsatsiak egin ziren, lehenik erdiko patio bat eta ondoren inguruan hainbat eraikin erantsiak eraiki ziren bigarren patio bat sortuaz. XV. medea baino lehenagokoa den dorrea da hasierako eraikina, XV. mendearen bukaeran alde batera dorreari eraikin berriak eta patio bat erantsi zitzaizkion. XVI. mendearen hasieran bigarren patio handiago bat erantsi zitzaion. Zuren ebaketa data aintzaz hartuz gero esan daiteke jauregiaren zatirik handiena 1445. urtetik 1510. urte artean egina dela. LABURPENA En este trabajo se presenta la datación dendrocronológica del palacio Jauregizaharra de Gongora (Navarra). Desde el aspecto dendrocronológico se han construido 3 cronologías de referencia, y, desde el punto de vista de la historia de edificios de linajes aristocráticos, se presenta la datación de las fases del palacio. Desde el lado dendrocronológico se han analizado un total de 242 maderas de roble pubescente, quejigo, pino albar y olmo. Se han comparado con cronologías absolutas de la zona. Esta comparación ha dado dataciones de derribo del árbol del siglo XV hasta el XIX. Inicialmente constaba de una torre de base cuadrada. Alrededor de la torre se fueron construyendo diversos edificios hasta crear un primer patio a finales del siglo XV. El siglo XVI se construyó un segundo patio más amplio. Tomando en consideración las dataciones de corte de los árboles se puede decir que la mayor parte del palacio se construyó entre los años 1445 y 1510. ABSTRACT Several dendrochronological studies have been conducted in
doi:10.21630/maa.2018.69.13 fatcat:2qdaafjoener3gya4blchgxk7u