Effectiveness of experiential learning method working with socially vulnerable young people
Patyriminio ugdymo metodo veiksmingumas dirbant su socialiai pažeidžiamais jaunais žmonėmis

Tatjana Gurova, Paulius Godvadas
2015 Social Work Experience and Methods  
Šiame straipsnyje aprašomas patyriminio ugdymo metodo taikymas socialiniame darbe su pažeidžiamais jaunais žmonėmis. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojamas mokymosi iš patirties bei patyriminio metodo dirbant su socialiai pažeidžiamais jaunais žmonėmis naudojimas -esminiai principai ir gairės. Antrojoje dalyje pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip patyriminio ugdymo veiklos veikia pažeidžiamų jaunuolių gyvenimą ir savarankišką veikimą. Straipsnio pabaigoje
more » ... pabaigoje pateikiamos apibendrintos rekomendacijos socialinio darbo praktikams, planuojantiems dirbti patyriminio ugdymo metodu su pažeidžiamais jaunais žmonėmis. Pagrindiniai žodžiai: socialiai pažeidžiami jaunuoliai, patyriminis ugdymas, bendrieji gebėjimai. ĮVADAS Socialinis darbas su pažeidžiamais jaunuoliais Lietuvoje jau yra sukaupęs turtingą praktinę patirtį -įvairios nevyriausybinės organizacijos yra išbandę ir taiko įvairius, dažnai labai skirtingus metodus. Socialinio darbo praktikai, dirbantys su pažeidžiamais jaunuoliais, ieškojo ir tebeieško metodų, kuriančių realius jaunuolių gyvenimo ir savarankiško veikimo pokyčius. Tokie metodai dažnai yra interaktyvūs, "įdarbinantys" jaunuolio patirtį ir situaciją, reikalaujantys lygiaverčio, bendradarbiaujančio santykio tarp socialinio darbuotojo ir jaunuolio, stiprinantys JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKA Tatjana Gurova, Paulius Godvadas 98
doi:10.7220/2029-5820.15.1.6 fatcat:bdqlfjjji5eg5ibumbujmaitbq