BRONZE AGE DOUBLE BUTTONS IN ESTONIA

Heidi Luik, Mirja Ots, Heidi Luik
2007 Estonian Journal of Archaeology   unpublished
The article deals with Bronze Age double buttons found in Estonia. About ten of these are known, made of bronze, amber and antler. A survey is given of the known finds, their possible use and meaning is discussed. Without precluding the possibility that double buttons could have also had the function of button, i.e. means of fastening, their symbolic meaning, which was probably connected with the Bronze Age sun cult, was apparently more important. On käsitletud Eestist leitud pronksiaegseid
more » ... pronksiaegseid kaksiknööpe. Selliseid nööpe on teada kümme-kond, valmistatud on neid pronksist, merevaigust ja sarvest. On antud ülevaade teada-olevatest leidudest ja arutletud nende võimaliku kasutusvaldkonna ning tähenduse üle. Välistamata, et kaksiknööpidel võis olla ka nööbi ehk kinnitusvahendi funktsioon, oli ilmselt olulisem nende sümboolne tähendus, mis arvatavasti oli seotud pronksiaegse päikese-kultusega.
fatcat:vwvn52aj7nfxvczzyy5ocxml7e