Els valors i el tractament dels arbres al Japó

Josep Serrat
unpublished
Resum Aquest article analitza quins són els valors que la societat japonesa atorga als arbres i boscos del seu país. Aquesta anàlisi es fonamenta en l'observació de com són tractats i utilitzats en jardineria, la literatura i l'art, les pràctiques religioses i les celebracions o festes socials. Per dur a terme aquest objectiu, presentarem, en primer lloc, les característiques climàtiques, forestals i de l'evolució forestal del Japó. En segon lloc, comprovarem quin és el paper dels arbres en la
more » ... dels arbres en la jardineria, en les pràctiques religioses així com en les festes socials i en la literatura i l'art. En darrer lloc, presentarem unes conclusions sobre les causes i conseqüències de l'elevat valor dels arbres i boscos pels japonesos. Paraules clau: arbre, jardí, religió Resumen: Los valores y el tratamiento de los árboles en Japón Este artículo analiza cuáles son los valores que la sociedad japonesa otorga a los árboles y bosques de su país. Este análisis se fundamenta en la observación de cómo son tratados y utilizados en jardinería, la literatura y el arte, las prácticas religiosas y las celebraciones o fiestas sociales. Para llevar a cabo este objetivo, presentaremos, en primer lugar, las características climáticas, forestales y de la evolución forestal del Japón. En segundo lugar, comprobaremos cuál es el papel de los árboles en la jardinería, en las prácticas religiosas así como en las fiestas sociales y en la literatura y el arte. En último lugar, presentaremos unas conclusiones sobre las causas y consecuencias del elevado valor de los árboles y bosques para los japoneses.
fatcat:ud6hu6asmbf3tmrzokqjq46hpy