ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Ємельянов
2021 ADVANCED DISCOVERIES OF MODERN SCIENCE: EXPERIENCE, APPROACHES AND INNOVATIONS BAND1   unpublished
кафедри економіки підприємства та інвестицій Національний університет «Львівська політехніка» УКРАЇНА На теперішній час у більшості видів економічної діяльності неможливо досягти успіху без урахування існуючого конкурентного середовища та вміння вдало маневрувати у ньому. Інакше кажучи, процедура прийняття та реалізації менеджерами підприємств господарських рішень повинна враховувати дії, а, можливо, і протидії, які можуть вчинити конкуренти у відповідь на реалізацію ухвалених рішень. Ці
more » ... х рішень. Ці обставини слід брати до уваги і при оцінюванні потенціалу підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств. Необхідно відмітити той факт, що потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств є складником їх сукупного економічного потенціалу [1, 2] і є тісно пов'язаним із іншими різновидами цього потенціалу, зокрема, із збутовим [3-5], інноваційним [6-8], інвестиційним [9, 10] та трудовим [11] [12] [13] потенціалом, а також із потенціалом економічного розвитку суб'єктів господарювання [14] [15] [16] . При цьому потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств є одним з головних чинників формування їх конкурентного потенціалу [17] [18] [19] [20] [21] та безпосередньо обумовлює рівень конкурентних переваг фірм [22] . Водночас, оцінювання потенціалу підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств є доволі складним завдання. Ці складності значною мірою зумовлені труднощами, з якими стикається оцінювання будь-яких різновидів економічних можливостей підприємств [23] [24] [25] . Зокрема, до таких труднощів слід віднести важкість формалізації процесу оцінювання цих можливостей внаслідок значної кількості чинників, які справляють вплив на їх величину [26] . Процес оцінювання потенціалу підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств потребує попереднього вибору узагальнених показників вимірювання рівня її конкурентоспроможності. Зокрема, такими показниками можуть виступати: 1) показник частки ринку збуту продукції певного її виробника:
doi:10.36074/logos-09.04.2021.v1.06 fatcat:5jn33sohuvef7inrkmyl4lw3u4