ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ПРОЦЕСУ ФОТОСИНТЕЗУ РОСЛИН ПРИ НЕЧІТКОМУ ОПИСІ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ТА ІНДИКАТОРІВ

Ruslan Pashchenko, Maksym Mariushko
2021 Advanced Information Systems  
Предметом дослідження є оцінка швидкості (інтенсивності) процесу фотосинтезу сільськогосподарських культур при нечіткому описі зовнішніх факторів впливу та спеціальних індикаторів. Об'єктом дослідження є визначення швидкості (інтенсивності) процесу фотосинтезу рослин в заданий момент при відомих факторах впливу і індикаторах процесу фотосинтезу, отриманих з використанням дистанційних засобів. Мета роботи полягає у розгляді можливості застосування теорії нечітких множин для розв'язання задачі
more » ... нки швидкості процесу фотосинтезу рослин. У результаті дослідження було введено нечіткий опис факторів впливу та індикаторів процесу фотосинтезу рослин. На основі такого опису розроблений метод прийняття рішення про характер (швидкість) процесу фотосинтезу з урахуванням індексу NDVI і фрактальної розмірності. Наведено результати визначення швидкості процесу фотосинтезу рослин при трьох різних наборах значень факторів впливу та індикаторів процесу фотосинтезу. Висновки. Показано, які нечіткі значення факторів і індикаторів впливають на оцінку швидкості процесу фотосинтезу рослин.
doi:10.20998/2522-9052.2021.3.05 doaj:4a06714b502542399ac54a8b35f7753d fatcat:pjm6pgpivfcf7j2oif3v4rbzmm