DESENDAN SEYİRLİ BİR GUİLLAİN BARRE SENDROMU OLGUSU

Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Nilgün Üstün, Işıl Davarcı
2015 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi  
ÖZETGuillain Barre Sendromu (GBS), sıklıkla simetrik güçsüzlük ve arefleksi ile karakterize akut inflamatuar polinöropatidir. Geçirilmiş bakteriyel veya viral enfeksiyonların tetiklediği otoimmün bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Çocukluk çağı GBS'de mortalite %1-2 oranındadır ve genellikle solunum yetersizliğine bağlı olarak gelişir. Burada 14 yaşında viral enfeksiyon sonrası GBS gelişen bir erkek çocuk sunularak bu sendromun klinik özellikleri gözden geçirildi.Anahtar kelimeler: Çocuk, Guillian-Barre Sendromu, Klinik bulgular
doi:10.17944/mkutfd.71950 doaj:5ff3e663970142f4a1365f86de8a2cf0 fatcat:f2qv2hgm5bcyhkjurreimbfvfe