СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ МАСЛОРОБНОГО ПІДСОБНОГО ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В КІНЦІ ХVIIІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

М. А. Трубчанінов
2019 Іstorіâ ta geografіâ  
У статті досліджується процес становлення та розвитку в селянських господарствах Європейської частини Росії підсобного товарного маслоробства протягом кінця ХVIIІ – початку ХХ ст.: географія, масштаби та динаміка, технічна еволюція та соціально-економічна організація товарного, основні напрями розвитку селянських підсобно-промислових кластерів Європейської Росії, що спеціалізувалися на виробництві різних видів масла. Організація малих підприємств з молокопереробки в багатьох селянських
more » ... твах Європейської Росії сприяла подальшому розвиткові продуктивних сил села, підвищенню його економічного потенціалу, в також поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних умов життя селянського населення. Автором зроблена спроба здійснити новий підхід до вивчення обраної проблеми, запропоновано власний варіант розуміння місця і ролі селянського маслоробства в розвитку окремих російських регіонів, виділити суттєві риси розвитку селянського маслоробства Європейської Росії, найбільш важливі з точки зору врахування можливостей їх використання на користь сучасних фермерських господарств.
doi:10.34142/2313-2345.2019.56.06 fatcat:awcdh4icmneavkx3dxhrqa2zue