Yalova'da Yetiştirilen Kıvırcık Kuzularında Büyüme-Gelişme ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

EMRE ALARSLAN, TURGUT AYGÜN
2019 Hayvansal Üretim  
ÖZ Amaç: Bu çalışma Yalova ilinde yetiştirilen Kıvırcık kuzularda büyüme-gelişme ve morfolojik özelliklerinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma materyalini 100 baş Kıvırcık kuzusu oluşturmuştur. Kıvırcık ırkı kuzuların doğum ağırlığı, 30., 60., 90., 120., 150. ve 180. gün canlı ağırlıkları ve 30., 60., 90., 120., 150. ve 180. günlerdeki bazı vücut ölçüleri tespit edilmiştir. Bulgular: Kıvırcık ırkı kuzularda doğum ağırlığı, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. gün canlı
more » ... e 180. gün canlı ağırlıklarına ilişkin en küçük kareler ortalamaları (kg) sırasıyla; 4.49±0.09, 8.69±0.17, 13.94±0.25, 21.50±0.34, 28.58±0.44, 33.68±0.5 ve 37.60±0.49 kg olarak hesaplanmıştır. Doğum-90, doğum-150, doğum-180, 90-180 ve 150-180 günler arası günlük canlı ağırlık artışına ilişkin en küçük kareler ortalamaları sırasıyla 204.72±0.01, 202.71±0.04, 188.26±0.03, 171.04±0.04 ve 116.01±0.07 g olarak tespit edilmiştir. Kıvırcık ırkı kuzuların 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. günlerdeki bazı vücut ölçüleri tespit edilmiştir. Sütten kesim zamanı (150. gün) cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, sağrı yüksekliği, göğüs derinliği, göğüs genişliği, göğüs çevresi, sağrı genişliği, baş uzunluğu, alın genişliği ve kulak uzunluğuna ilişkin en küçük kareler ortalamaları (cm) sırasıyla; 62.06±0.33, 62.60±0.32, 62.35±0.32, 25.27±0.20, 18.27±0.17, 78.81±0.54, 18.63±0.17, 21.95±0.12, 11.92±0.09 ve 12.80±0.10 cm olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmanın yapıldığı bölgede yetiştirilen Kıvırcık ırkı koyunların çeşitli dönem canlı ağırlık ortalamalarının yeterli düzeye çıkarılabilmesi için öncelikli olarak yetiştirici koşullarının iyileştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca yapağı dağılımındaki farklılık ve az oluşu, kuyruk yapısının da diğer Kıvırcıklardan daha kısa olduğu gözlemlenmiştir. ABSTRACT Objective: This study was carried out in order to describe the growth, development and morphological characteristics of Kıvırcık lambs grown in Yalova province. Material and Methods: A total of 100 Kıvırcık lambs were used as material. Birth weight of Kıvırcık breed lambs, live weights at 30., 60., 90., 120., 150. and 180 th days and some body measurements were determined at 30., 60., 90., 120., 150. and 180 th days. Results: The least square means for birth weight at 30, 60, 90, 120, 150 and 180 th day live weight were calculated as 4. 49±0.09, 8.69±0.17, 13.94±0.25, 21.50±0.34, 28.58±0.44, 33.68±0.50 ve 37.60±0.49 kg, respectively. The average daily gain of lambs the least square means were found for birth-90 th , birth-150 th , birth-180 th , 90 th -180 and 150-180 th ; 204.72±0.01, 202.71±0.04, 188.26±0.03, 171.04±0.04 and 116.01±0.07 g, respectively. Some body measurements at 30., 60., 90., 120., 150. and 180 th days for Kıvırcık lambs were investigated. The least square means for withers height, body length, rump height, chest depth, chest width, chest girth, rump width, head lenth, forehead width and ear length at Weaning 150 th day were found traits were determined as; 62.
doi:10.29185/hayuretim.556669 fatcat:b45zo3idefavhgknxgjivpnib4