TRC1 Bölgesi'nde Kadın İstihdamının Yapısı

İsmail UKAV, Ceylan ÇETİNKAYA
2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi  
Bu çalışmanın amacı, TRC1 (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) bölgesinde kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Çalışmada kadınların özellikle istihdam oranı, işgücüne katılma oranı ve işsizlik oranı üzerine durulmuştur. TRC1 bölgesinde kadınların eğitim düzeyi, yaş ve istihdam edildikleri iktisadi faaliyetlere göre istihdam oranlarına ait veriler analiz edilmiştir. Çalışma verileri için TUIK tarafından yayınlanan işgücü istatistikleri kullanılmıştır. Bunun yanında
more » ... ilgili çeşitli yayınlar ve önceki çalışmalardan yararlanılmıştır. TRC1 bölgesinde kadın istihdam oranı ve işgücüne katılım oranının erkeklere oranla daha düşük, buna karşılık işsizlik oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınların istihdama katılımlarını etkileyen faktörler; medeni durum, eğitim düzeyi, yaş ve ücretsiz aile işçiliğidir. Çalışmada kadınlarda eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının arttığı, 20-24 yaş grubunda işsizlik oranının en yüksek seviyeye ulaştığı, işgücüne katılmama nedenlerinin en önemlisinin ev işleri ile uğraşma olduğu ortaya çıkmıştır.
doi:10.33905/bseusbed.1014174 fatcat:ruhdn2wtzzc4ng6gp2iyfy2upi