Anahtar kelimeler: Su, Selüloz, Sayfa yapısı, Hidrojen bağlanma

Sdü Orman, Fakültesi Dergisi, Halil Turgut, Şahin Süleyman, Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri, Mühendisliği Bölümü, Isparta
unpublished
Özet: Selülozun yapıtaşını oluşturan her bir anhidroglikoz ünitesi üç adet serbest hidroksil (OH) grubuna sahip olmasından dolayı, su selülozun yapısına bu serbest hidroksil grupları vasıtasıyla bağlanır. Selülozun su ile etkileşimi ve bünyesine su alarak şişme (boyut değiştirme) ve su kaybederek büzülme (daralma) özelliği göstermesi kağıt sayfa yapısının oluşturulmasının temelini oluşturmaktadır. Islak selüloz liflerinin bir araya gelerek bağlar oluşturması, su moleküllerinin birbirleri
more » ... a ve selüloz zincirleri üzerinde bulunan hidroksil guruplarıyla polar etkileşim (çekim) meydana gelmesi sonucu olmaktadır. Kuruma ile selüloz fibrilleri arasında temas sağlanmakta ve lif-lif bağları oluşmaktadır. Safiha yapısının oluşmasında önemli işlevi olan suyun selüloz ile ilişkisi üzerine birçok teori geliştirilmiştir. Bu çalışmada, selüloz-su ilişkisi üzerine en fazla kabul görmüş yaklaşımlar araştırılmıştır. Abstract: Each anhydroglucopyronose units that formed structure of cellulose has three free hydroxyl groups and these effects penetration and bonding of free water to cellulose. Cellulose-water interaction and absorption or desorption of water in cellulose resulting swelling and shrinkage properties are the main elements during forming of sheet structure. Interaction between water molecules and polar effects with hydroxyl groups on cellulose chains resulting wet cellulose fibers can be come together to form bonds. Drying effects cellulose fibers to come together and fiber-fiber bonds formed. There are many theory on cellulose-water interacation that effects on sheet structure. In this study, some important and gain acceptance of approaches have been evaluated.
fatcat:wfqdtxj76zdfligh6xriuiovni