Dış Ticaretin Gelişiminde Gümrük Birliği'nin Rolü, Bir Algı Araştırması

hakan tunc
2017 Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi  
Özet Ülkelerin kendi aralarında her türlü gümrük tarifesini kaldırdığı ve diğer ülkelere ortak gümrük tarifesi uyguladıkları iktisadi birleşme türüne, Gümrük Birliği denir. Bu birleşmedeki temel amaç sürdürülebilir bir dış ticaret haddine sahip olmaktır. Bu çalışmada ilk olarak Türkiye'nin Gümrük birliğine girişinin Türk dış ticaretine etkisi 1997-2016 yılları arası 25 üyeli Avrupa Birliği ile yaptığı ihracat ve ithalat verileri kullanılarak incelenmiş, 1997 yılı ile 2016 yılları arası
more » ... ki toplam büyüme % 188, ithalattaki toplam büyüme ise % 150 hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın son bölümünde kişilerin Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesinin, Türkiye dış ticaretine etkisi ve Gümrük Birliği'nin gelecekte Türkiye dış ticaretinin nasıl etkileyeceği konularında düşüncelerini almak amacıyla Likert ölçekte bir anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan varyans testi sonucunda Kişilerin aldığı eğitim ile gelecekte gümrük birliğinin ihracatı ve ithalatı olumlu etkileyeceği beklentisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Abstract Countries have removed all customs tariffs among themselves and They practice common custom tariffs to other countries, types of economic integration defined Custom Union. The main purpose of this union is to have a sustainable foreign trade line. In this study, first of all, the effect of the entry of Turkey into Customs Union on Turkish foreign trade, examined that used by export and import data with the 25member European Union between 1997-2016, was calculated total growth in exports from 1997 to 2016 as 188% and the total growth in imports as 150%. Also in the last part of the study to take people's thoughts about how Turkey's entry into the Customs Union affects Turkey's foreign trade and how the Customs Union will affect Turkey's foreign trade in the future, was applied a questionnaire on the Likert scale. As a result
doi:10.22466/acusbd.310724 fatcat:o7zdbrvndndprmj5r5hi6hzsu4