Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce

Tomasz Burdzik
2020 Figshare  
Publication name: Burdzik, T. (2017). Drapieżne konferencje: nieetyczne praktyki konferencyjne zagrażające nauce. Konteksty Społeczne, 5(2), 118–124.doi: 10.6084/m9.figshare.6097502 Abstrakt: Artykuł opisuje zjawisko "drapieżnych konferencji", przedstawia ich charakterystyczne cechy oraz opisuje spowodowane tym problemy przynoszące szkodę nauce. Drapieżne konferencje nie prowadzą rzetelnego procesu recenzyjnego, często mają fikcyjny komitet organizacyjny, nie są przejrzyste w kwestiach
more » ... ch oraz siedziby, i publikują niemalże wszystko w publikacjach pokonferencyjnych. W zakończeniu artykułu wskazane jest jak można walczyć z drapieżnymi konferencjami Słowa kluczowe: drapieżne konferencje, etyka w nauce, nierzetelność naukowa, dobre praktyki akademickie Abstract: This paper describes the phenomenon 'predatory conferences', the characteristics of predatory conferences, and it describes the problems they cause for science. Predatory conferences fail to properly manage peer review, frequently have imaginary conference committee, do not operate any quality control, are unclear about payment requirements and about conference organizer or location. Towards the end of the paper it is discussed what can and should be done to eliminate or reduce the effects of predatory conferences. Keywords: predatory conferences, ethics in science, scientific misconduct, good scientific practice
doi:10.6084/m9.figshare.6097502.v3 fatcat:gesmh4lfofcdjf2mneabqaisti