Çocuklarda pelvis ve asetabulum kırıkları

Serkan Erkuş, Ali Turgut
2019 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  
daha kalın ve daha güçlü "periosteum"a ve yaşla birlikte azalan remodelasyon özelliğine; sakroiliak eklem ve "simfizis pubis" ise artmış esnekliğe sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle, pelvik bölge kırıklarının oluşması için yetişkin kemiğine göre daha yüksek enerji gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki; düşük enerjili yaralanmalar sonrası avulsiyon kırıkları ya da stabil halka kırıkları gibi kırıkların görülmesi de mümkündür. [2] ralanmanın etiyolojisi değerlendirildiğinde karşımıza çıkan en sık
more » ... n, yaya-araç kazalarından ileri gelen yüksek enerjili künt yaralanmalardır. Yüksekten düşme veya at biniciliği sırasında olan düşmeler; jimnastik, atletizm, futbol benzeri sporlarla uğraşan çocuk ve adolesanlarda avulsiyon kırıkları gibi sportif PELVİS KIRIKLARI Çocukluk çağı pelvis kırıkları nadir olarak görülse bile; doğası gereği yüksek enerjili yaralanma oluşu ve eşlik edebilen artmış diğer sistem yaralanmaları riski ile, travmatoloji alanında önemli ve dikkat gerektiren bir yer tutar. Güncel bilgiler ışığında, çocukluk çağı pelvis kırıkları görülme sıklığı %0,8-1,6 iken; yaralanmanın mortalite oranları %5-6,3 arasında değişmektedir. [1] Çocuklar, yetişkinlerin ufaltılmış biçimleri değillerdir; dolayısıyla, çoğu zaman olduğu gibi, travmaya maruz kalmış çocuklar da, kemik kas iskelet sisteminin geçirdiği büyüme ve gelişme özelliğine göre kendi yaş grubu özelinde değerlendirilmelidir. Bilindiği üzere, çocuk pelvik kuşak kemikleri artmış plastisiteye,
doi:10.14292/totbid.dergisi.2019.53 fatcat:4cgzpbirzzdudk2ol6dhooig6e