Assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk region
Ocena perspektyw rozwojowych instytucji ochrony dziedzictwa przemysłowego w Polsce na przykładzie regionu górnośląskiego

Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek, Aneta Michalak
2017 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2017.51.3.95 fatcat:q6j6p2pcdrgsliszd5qgvrckhq