Usage of Artificial Intelligence to Improve Secure Software Development

Ahmet EFE
2021 Journal of International Scientific Researches  
C# is an object-oriented software language that was developed by Microsoft and runs on the .NET framework. It has the ninth in Github, and it would cause a great impact in .NET. Main method for the situation is mainly using the machine learning techniques to analyze the source code and determine the security level of a source code. By evaluating the source code elements of software, the framework could proclaim that either a software product is secure or not, thus developer can make necessary
more » ... rangement in his or her code. It is important, because securing the code during the creation of the software is easy as compared with the end of the software creation. As part of a limited literature review study, we have analyzed 3 main articles in detail. An assessment of the review is conducted according to artificial neural network logic to help improve the Security of C# software development and further evaluations and deductions are being conducted. Öz C #, Microsoft tarafından geliştirilen ve .NET Framework üzerinde çalışan bir nesne yönelimli yazılım dili olup, Github'da dokuzuncu sıradadır. Güvenli yazılımda önemli olan ana yöntem, kaynak kodunu analiz etmek ve bir kaynak kodun güvenlik seviyesini belirlemek için çoğunlukla makine öğrenme tekniklerini kullanmaktır. Yazılımın kaynak kod unsurlarını değerlendirerek, çerçeve bir yazılım ürününün güvenli olup olmadığını, dolayısıyla geliştiricinin kodunda gerekli düzenlemeleri yapabileceğini ilan edebilir. Yazılımın oluşturulması sırasında kodu güvence altına almak, yazılımın oluşturulmasının sona ermesine kıyasla daha kolaydır. Sınırlı bir literatür taraması çalışmasının bir parçası olarak üç adet makaleler detaylı olarak incelenmektedir. Bu çalışmamızda gözden geçirmenin bir değerlendirmesi, C # yazılım geliştirme güvenliğinin arttırılmasına yardımcı olmak için yapay sinir ağı mantığına göre yapılmaya çalışılmakta ve buna göre değerlendirme ve çıkarsamalar yapılmaktadır.
doi:10.23834/isrjournal.824662 fatcat:dcohk43h2rd7jg5olkzbmko7ku