(DES)CORTESIA, AGRESSIVITAT I EMOCIONS. LA RESPOSTA DELS LECTORS A LA SENTÈNCIA DE LA MANADA / (IM)POLITENESS, AGGRESSIVENESS AND EMOTIONS. READERS' RESPONSES TO LA MANADA VERDICT

Enric Portalés
2018 Cultura, Lenguaje y Representación  
Des)cortesia, agressivitat i emocions. La resposta dels lectors a la sentència de la Manada (Im)Politeness, Aggressiveness and Emotions. Readers' Responses to La Manada Verdict enric portalés universitat jaume i 1 resum: La digitalització dels mitjans de comunicació escrits ha permès l'aparició d'un nou gènere d'opinió que hauria de respondre al nom de comentaris dels lectors. El gènere neix com una variació de les cartes al director, però no hi comparteix la majoria de les característiques
more » ... maestilístiques. La finalitat d'aquest treball és analitzar els trets d'aquest gènere en dos mitjans de comunicació catalans (Ara i El Periódico) arran de la publicació de la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra sobre el cas conegut popularment com la Manada (26 d'abril de 2018). La nostra intenció final és veure com es manifesta la cortesia verbal en els comentaris dels lectors, no tant en la valoració de la sentència mateixa, sinó en la qualificació dels comentaris dels altres lectors.
doi:10.6035/clr.2018.20.9 fatcat:6dsh5hirqjh7llnrepgiblygua