Dişeti Çekilmesi: Yetişkin Bir Alt Popülasyonda Prevalans ve İlişkili Faktörler

Nazlı Zeynep ALPASLAN YAYLI, Elif Töre SARİ
2021 Van Sağlık Bilimleri Dergisi  
Bu çalışmanın amacı yetişkin bir alt popülasyonda diş eti çekilmesi insidansı ile periodontal ve epidemiyolojik değişkenleri içeren olası risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Materyal ve Metot:Bu çalışma 18-53 yaş arasında bulunan 140 gönüllü hasta üzerinde yürütülmüştür. Tüm katılımcıların demografik bilgileri, oral hijyen alışkanlıkları, diş hekimi ziyaret sıklığı, anormal alışkanlık varlığı, sigara kullanımı ve sistemik durumu kayıt altına alınmıştır. Klinik muayenede diş eti
more » ... kilmesi tespit edilen 211 alanda, ark dışı diş varlığı, dişlerde malpozisyon, aşınma, fırça izi, mobilite, dentin hipersensitivitesi, oklüzal travma, primer kontakt varlığı, anormal restorasyon kenarları, anormal frenulum varlığı, yapışık dişeti genişliği ve periodontal sağlık durumunu içeren çeşitli değişkenler incelenmiştir. Bulgular: Katılımcıların %89,3' ü sistemik olarak sağlıklı olup, %77,9' u sigara kullanmamaktadır. %31,4 oranında katılımcı yılda 2 kez diş hekimi ziyareti yapmaktadır. Bireylerin %47,9' u günde iki kez diş fırçaladığını belirtmiş, ancak tüm katılımcıların yalnızca %16,4' ünün doğru teknikle fırçaladığı gözlenmiştir. Dişeti çekilmesi riski bulunan hastalar toplam bireylerin %52,1' ini oluşturmaktadır. Bu bireylerin ise %58,9' unda dentin hipersensitivitesi, %35,6'sında frenulum faktörü ve %32,9' unda yetersiz yapışık dişeti tespit edilmiştir. Dişeti çekilmesi yaşla birlikte anlamlı şekilde artmıştır (p<0,05). Periodontitis teşhis edilen bireylerdeki dişeti çekilmesi oranı ise gingivitis teşhis edilenlerden anlamlı şekilde daha fazladır (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, periodontal sağlık durumu, fırçalama tekniği, yetersiz yapışık dişeti ve dentin hipersensitivitesi dişeti çekilmesi ile ilişkili faktörler olarak öne çıkmaktadır.
doi:10.52976/vansaglik.942756 fatcat:sfoh2q7ja5eh3aragw25uhhlzi