KİTAP İNCELEMSİ/Seyhan ERDOĞDU(2008), HİZMET TİCARETİNDE GERÇEK KİŞİLERİN HAREKETİ(Ankara:İmaj yayınevi, 177 s.)

GÖKBAYRAK Şenay
2009 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
doi:10.1501/sbfder_0000002134 fatcat:ksbzwexkgzh5tbyrqyqr53dive