Smitteforebygging i hjemmesykepleien: erfaringer fra sykepleieledere og sykepleiefaglige konsulenter

Torunn Ramsem Strand, Jonas Debesay
2021 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleienf.2021.87892 fatcat:up6kc5otyzfanoxeitbrn2rqzy