Smyrna Rest: Anadolu'da Protestan Rum Misyonunun Yeniden Doğuşu

Funda ADITATAR
2021 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi  
Osmanlı topraklarında Batı dünyasının dinamikleriyle yeni yöntemler kullanan, siyasi, iktisadi çıkarları dini çıkarlarla buluşturan Protestan misyoner faaliyetleri, özellikle, gayrimüslim tebaa arasından devşirilen Protestan cemaatler ortaya çıkardı. Eğitim, hayırseverlik, sağlık hizmetleri gibi yöntemlerle ilerleyen misyonerler, Rumlar arasında bekledikleri başarıyı elde edemeyince 1880'lerde İzmir'de, şehrin eğlence mekanları arasında açtıkları Smyrna Rest ile bir başarı yakaladıklarını fark
more » ... ttiler. Bu makalede, Smyrna Rest adlı mekân üzerinden yenilenen Protestan Rum misyonun, sosyal ve siyasi sebep ve sonuçlarıyla anlaşılması amaçlandı. Söz konusu yeni yöntem karşısında Ortodoks Kilisesi ile Osmanlı idaresinin tepkisi sorgulandı. Osmanlı ve İngiliz arşiv belgeleri, seyyah, misyoner anlatıları ile Rum Evanjelik Cemiyeti'nin raporları değerlendirildi.
doi:10.16947/fsmia.1050257 fatcat:okjw42qbnrhwrghkmszsbgdcvm