33. Malathion, Parathion 乳剤のツマグロヨコバイに対する殺卵効果に関する調査

一丸 政雄, 山科 裕郎
1959 Kyushu Plant Protection Research  
doi:10.4241/kyubyochu.5.49 fatcat:znwb6oqwtfbfdamf2v63hjivoa