Den lidt for virkelige reality

Lars Holmgaard Christensen
2002 MedieKultur: Journal of Media and Communication Research  
En vigtig dimension i de store reality koncepter som Robinson Ekspe- ditionen, Big Brother og Baren er deres høje grad af (inter)aktivitet, som bliver formidlet gennem andre medier. Artiklen behandler det dis- kussionsforum, som TV3 oprettede i forbindelse med Robinson Ekspe- ditionen 2000. Det spiller en særlig rolle, at kommunikationen foregår i et offentligt rum i regi af TV3, og debattørerne udfolder en opmærksom- hedsvækkende diskurs, som har en fornærmende og rituel karakter i forhold til
more » ... akter i forhold til de deltagende personer i Robinson Ekspeditionen. Over tid opstår der imidlertid en mere dialogisk samtaleform mellem de aktive personer i gruppen. Afslutningsvist diskuteres, om de aktive seeres indlæg kan formidles i en interaktiv form i forhold til selve tv-teksten. Det giver dog visse problemer at videreformidle de underholdende, men fornærmende indlæg direkte i tv's offentlige rum.
doi:10.7146/mediekultur.v18i34.1215 fatcat:gnna4zzszvc4zbf6jujc7yvnyi