The importance of revenues from local fees in financing municipalities in Poland

Jarosław Dziuba, Elżbieta Życzkowska
2022 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2022.2.03 fatcat:kogaykchwfh5vk4zh3uvs5nyza