To excise or not to excise an extranumerary digit in synpolydactyly? A case report with a 20 year follow-up

Miedzybłocka, Małgorzata, Czarnecki, Piotr, Romanowski, Leszek
2017 Issues of Rehabilitation, Orthapaedics, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS  
Miedzybłocka M., Czarnecki P., Romanowski L. To excise or not to excise an extranumerary digit in synpolydactyly? A case report with a 20 year follow-up. Issue Wstęp Synpolidaktylia jest wadą wrodzoną kończyn charakteryzującą się zrośnięciem palców środkowego i serdecznego ręki oraz czwartego i piątego stopy. Dodatkowo wewnątrz zrostu znajdują się elementy kostne nadliczbowego palca. Prezentujemy przypadek pacjenta z obustronną synpolidaktylią skorygowaną chirurgicznie w okresie
more » ... m. W obrębie ręki lewej wykonano jedynie rozdzielenie palcozrostu, natomiast w obrębie ręki prawej rozdzielono palcozrost oraz wyresekowano elementy kostne nadliczbowego palca. W wieku 24 lat pacjent zgłosił się ponownie celem kontroli funkcji operowanych palców. Cel Porównanie funkcjonalne operowanych palców obustronnie oraz w czasie. Materiał i metody Przeanalizowano historie choroby z wszystkich poprzednich hospitalizacji pacjenta pod kątem badań przedmiotowych, interwencji chirurgicznych i rehabilitacji. Oceny kliniczne i radiologiczne podczas aktualnej hospitalizacji przeprowadzono w sposób umożliwiający porównanie otrzymanych TO EXCISE OR NOT TO EXCISE AN EXTRANUMERARy DIGIT IN SyNPOLyDACTyLy? A CASE REPORT WITH A 20 yEAR FOLLOW-UP Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion -IRONS 7 Results Age 3 : LH -Middle finger ROM: PIP 5-35˚, DIP 0-20˚; Ring Finger ROM: PIP 0˚, DIP 0˚. RH -Middle finger ROM: PIP 5-7˚, DIP 0-10˚; Ring Finger ROM: PIP 5-30˚, DIP 5-25˚. Significant lateral axis deviation deformity of distal and middle phalanges of left and right ring digits respectively. Age 24: LH -Middle finger ROM: PIP 5-7˚, DIP 7-9˚; Ring Finger ROM: PIP 0˚, DIP 0˚. RH -Middle finger ROM: PIP 5-7˚, DIP 5-7˚; Ring Finger ROM: PIP 15-16˚, DIP 25˚ flexion contracture. Significant lateral axis deviation deformity of distal and middle phalanges of left and right ring fingers and of distal phalanx of right middle finger. Conclusion Unexcised interdigital phalanges hindered ROM, but likely provided stability to IP joints preventing axial deformity and resultant functional loss.
doi:10.19271/irons-00040-2017-19 fatcat:dp7vytys5jaudnq3udkj5mnbp4