Institute of confidential cooperation in the USA: organizational and juridical aspect

Іван Іванович Мусієнко, Євген Євгенович Гречин
2016 Проблеми Законності  
Мусієнко Іван Іванович, Гречин Євген Євгенович, доктор наук з державного кандидат юридичних наук, управління, професор, професор спеціальної кафедри № 4, помічник Голови СБ України -Національна академія СБ України, начальник Центру забезпечення Україна, м. Київ реформування СБ України Апарату Голови СБ України, Україна, м. Київ УДК 35.072.2/3(73):336.717.113 ІНСТИТУТ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У США: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ У статті проаналізовано досвід використання правоохоронними
more » ... ня правоохоронними органами США інституту конфіденційного співробітництва. Використання оперативних джерел інформації залишається найбільш дієвим інструментом виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів у всьому світі. З метою досягнення чіткості в термінології проведено ідентифікацію різних видів інформаторів залежно від їх призначення та правоохоронної структури, з якою вони співпрацюють. Ключові слова: інформатор; свідок; конфіденційне джерело інформації; джерело-відповідач. Мусиенко И. И., доктор наук государственного управления, профессор, помощник Главы СБ Украины -начальник Центра обеспечения реформирования СБ Украины Аппарата Главы СБ Украины, Украина, г. Киев; Гречин Е. Е., кандидат юридических наук, профессор специальной кафедры № 4, Национальная академия Службы безопасности Украины, Украина, г. Киев МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 134 © Мусієнко І. І., Гречин Є. Є., 2015 Институт конфиденциального сотрудничества в США: огранизационно-правовой аспект В статье проанализирован опыт использования правоохранительными органами США института конфиденциального сотрудничества. Использование оперативных источников информации остается наиболее действенным инструментов выявления, прекращения, раскрытия и расследования преступлений во всем мире. С целью достижения четкости в терминологии проведена идентификация разных видов информаторов в зависимости от их назначения и правоохранительной структуры, с которой они сотрудничают. Ключевые слова: информатор; свидетель; конфиденциальный источник информации; источник-ответчик. Вступ. Право громадян інформувати про правопорушення -це природне продовження права на свободу вираження, що пов'язане з принципами про-
doi:10.21564/2414-990x.131.55198 fatcat:lef6hfgbb5bohhwvqjxunc5ady