HISTOARCHITECTONICS OF THE CYSTOURETHRAL SEGMENT IN FETUSES OF THE THIRD TRIMESTER

Yu. T. Akhtemiichuk, I. S. Kashperuk-Karpiuk
2013 Clinical anatomy and operative surgery  
Оригінальні дослідження 40 Клінічна анатомія та оперативна хірургія -Т. 12, № 2 -2013 УДК 611.623.013 Ю.Т.Ахтемійчук, І.С.Кашперук-Карпюк Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (зав. -проф. Ю.Т.Ахтемійчук) Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці ГІСТОАРХІТЕКТОНІКА МІХУРОВО-СЕЧІВНИКОВОГО СЕГМЕНТА У ПЛОДІВ ТРЕТЬОГО ТРИМЕСТРУ Резюме. Анатомічне дослідження проведено на 30 трупах 7-9-місячних плодів (305,0-420,0 мм ТПД) з використанням сучасних
more » ... ям сучасних методів. Визначено гістологічні ознаки сечоміхурового трикутника. Простежено становлення оболонок міхурово-сечівникового сегмента у плодів жіночої та чоловічої статі. Установлено особливості міо-та ангіоархітектоніки стінки міхурово-сечівникового сегмента. Ключові слова: міхурово-сечівниковий сегмент, плоди, анатомія.
doi:10.24061/1727-0847.12.2.2013.10 fatcat:qguzbwienveyhgl6xabnfx7cqu