Analysis of dealing with patients referred to the Hospital Emergency Room (ER) due to chest pain
Analiza postępowania wobec pacjentów zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) z powodu bólu w klatce piersiowej

Łukasz Nurkowski, Edyta Zbroch, Katarzyna Snarska
2018 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
doi:10.26444/monz/91634 fatcat:udo3dah4bvaszcgdrzf2mhlfmm